طراحی و چاپ بروشور

همایش نوآوری و تحول در کسب وکار 25 تا 27 بهمن ماه برگزار می گردد

موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، همایش نوآوری و تحول در کسب وکار را برگزار می کند.

8 اسفند 1399